The truonghoakytas’s Podcast
Trường quốc tế quận 2 TAS tại tphcm

Trường quốc tế quận 2 TAS tại tphcm

September 4, 2020

Trường Quốc Tế Hoa Kỳ TAS (The American School) nâng cao chuẩn mực giáo dục, đề cao khả năng học tập vượt trội của học sinh, giúp các em phát triển toàn diện. Trường TAS là trường quốc tế quận 2 mới thành lập cơ sở mới 2020

Podbean App

Play this podcast on Podbean App